poprzednie zamknij następne
Strona główna


Szanowni uczestnicy, rodzice i opiekunowie uczestników WTZ.

Pracownicy WTZ KSN AW w Warszawie przy ulicy Karolkowej 71 w związku z odwołaniem zajęć dla uczestników ośrodków pozostają w stanie gotowości do pracy.

Zespół terapeutyczny będzie odpowiadał na każde Państwa pytania dotyczące obecnej sytuacji oraz na temat prowadzonej terapii w warsztacie.

Kierownik ośrodka pozostaje do Państwa dyspozycji.

Kontakt telefoniczny z WTZ:

Kierownik WTZ KSN AW w Warszawie, ulica Karolkowa 71

tel. 504-075-443

Od 25.05 wszyscy pracownicy rozpoczęli przygotowania w WTZ do wznowienia działalności .

Otrzymaliśmy rekomendacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowane m.in. dla WTZ przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Na ich podstawie powstały PROCEDURY dla WTZ Karolkowa W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE.

Muszą one być zaakceptowane i podpisane przez uczestników/rodziców/opiekunów.

Rozpoczęcie pracy będzie możliwe, ale w nowym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wyjątkowych zasad bezpieczeństwa, stopniowo - w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników i pracowników. Mamy nadzieję, że Państwo rozumiecie, jak trudne jest to zadanie.

Planujemy uruchomienie placówki, ale czekamy na zalecenia z WCPR, które mają pojawić się po 28.05.


WTZ KAROLKOWA


Nasz WTZ powstał w 1997 r. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla 45 uczestników - osób z niepełnosprawnością intelektualną - całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:30.

Z naszymi podopiecznymi pracuje 9 terapeutów zajęciowych w 9 różnych pracowniach (link Pracownie po lewej) oraz psycholog.

Dzięki prowadzonej6 przez nas rehabilitacji społecznej i zawodowej, wielu z uczestników naszej placówki znalazło pracę zawodową.

Warsztat jest finansowany ze środków PFRON za pośrednictwem WCPR oraz ze środków Miast St. Warszawy.


Nowych kandydatów do WTZ zapraszamy na stronę Dla kandydatów do WTZ


2014-10-28 09:27:56 | drukuj
1% dla WTZ Karolkowa
Współpracujemy